CONCOVID KLINISCHE TRIAL
Convalescente Plasma Therapie

Convalescente Plasma Therapie van Herstelde Patiënten om Ernstige SARS-CoV-2 Ziekte te Behandelen

De CONCOVID studie is een multicenter klinische trial, gecoördineerd door het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus MC), waarbij getest wordt of het plasma met beschermende antistoffen van patiënten die hersteld zijn van COVID-19 als therapie gebruikt kan worden voor kritisch zieke COVID-19 patiënten.

Zulke therapieën, die bekend staan als passieve immuuntherapie, worden al vele jaren gebruikt om infecties te bestrijden. Het voordeel van deze vorm van therapie is dat patiënten die hersteld zijn van COVID-19 antistoffen in hun bloedplasma hebben die vechten tegen het virus. Als we dit plasma overdragen naar de zieke patiënten, dan dragen we ook de antistoffen over. Deze antistoffen zullen het virus blokkeren en uitschakelen.

De CONCOVID studie is momenteel een van de grootste gerandomiseerde klinische trials waarin ernstig zieke patiënten worden behandeld met immuun plasma van herstelde COVID-19 patiënten.

De studie zal ruim 400 patiënten omvatten afkomstig van meerdere klinische centra in Nederland.

Concovid - Convalescent Plasma Therapy

CONTACT

Erasmus MC, University Medical Center
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
The Netherlands
Email: [email protected]

The CONCOVID clinical trial is Coordinated and Sponsored by
ERASMUS UNIVERSITY MEDICAL CENTER

TERMS & CONDITIONS