CONCOVID KLINISCHE TRIAL

De CONCOVID studie is momenteel een van de grootste gerandomiseerde klinische trials waarin ernstig zieke patienten worden behandeld met immuun plasma van herstelde COVID-19 patiënten.

De studie zal ruim 400 patiënten omvatten afkomstig van meerdere klinische centra in Nederland.

Hoofdonderzoeker: Bart Rijnders, M.D., Ph.D.
Sponsor: Erasmus Universiteit Medisch Centrum (Erasmus MC)

Rationale

Immunisatie met immuunglobulines wordt soms gebruikt als therapie voor de behandeling van virale infectieziektes, denk bijvoorbeeld aan ziekte door CMV, VZV, hepatitis B en hondsdolheid. Neutraliserende antistoffen tegen SARS-CoV-2 zijn gevonden in patiënten die geïnfecteerd zijn geweest met SARS-CoV-2. Tijdens de SARS uitbraak in 2003 liet behandeling van patiënten met convalescente plasma van SARS herstelde donoren een toename zien van het aantal patiënten dat sneller werd ontslagen uit het ziekenhuis. Zonder een bewezen effectieve therapie tegen COVID-19 zal dit protocol het therapeutisch belang van behandeling met convalescente plasma (convP) van COVID-19 herstelde donoren bepalen.

Primaire doel van de studie

  • Het verlagen van mortaliteit (sterfte) onder patienten met COVID-19

Secundaire (verkennende) doelen van de studie

  • De veiligheid van convP bij COVID-19 patiënten evalueren
  • De effecten van convP op de mortaliteit van COVID-19 patiënten op de IC onderzoeken
  • Analyse van de ligduur op de IC en op de niet-IC afdeling van het ziekenhuis van COVID-19 patiënten die met convP worden behandeld
  • Lange termijn effecten van convP therapie op dagelijks functioneren en longfunctie van COVID-19 patiënten
  • Het effect van convP op de uitscheiding en verspreiding van SARS-Cov2 in de luchtwegen onderzoeken

Tertiaire Immunologie onderzoeksvragen

De trial stelt ons ook in staat om belangrijke vragen gerelateerd aan de afweerreactie (immuunreactie) in patiënten te onderzoeken. We zullen de impact van SARS-CoV-2 infectie op het immuun systeem onderzoeken. Hoe beïnvloedt het virus immuniteit tegen het virus, kunnen veranderingen in het immuun systeem ons meer vertellen over het verloop van de ziekte en betere behandelingen suggereren, kunnen we voorspellen wie baat heeft bij convP behandeling.

Studie opzet

Deze trial is een gerandomiseerde vergelijkende trial. Patiënten worden willekeurig verdeeld tussen de infusie van 300 ml convP en standaard zorg.

Patiënten populatie

Patienten moeten een door PCR bevestigde COVID-19 ziekte hebben en minimaal 18 jaar oud zijn.

Donoren moeten een door PCR bevestigde COVID-19 ziekte hebben doorgemaakt en minstens 24 uur symptoomvrij zijn.

Help us perform research to understand COVID-19!

CONTACT

Erasmus MC, University Medical Center
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
The Netherlands
Email: [email protected]

The CONCOVID clinical trial is Coordinated and Sponsored by
ERASMUS UNIVERSITY MEDICAL CENTER

TERMS & CONDITIONS